Vikar eller fast ansettelse?
Vi leverer den ressursen du ønsker, "leveringsmetode" blir vi enige om!

Usikker på fremtiden?

Vi får tilbakemelding fra våre oppdragsgivere at de har behov for fleksibel arbeidskraft sett i forhold til arbeidsmengde/ordreinngang. Det koster mye å skalere ned eller opp arbeidsstyrken. Ved å bruke oss som partner på fleksibel bemanning, så kan du bruke tiden på din kjærnevirksomhet.

SourceNet AS er registrert hos arbeidstilsynet som bemanningsforetak.

Vi følger retningslinjene for EU`s vikarbyrådirektiv.

Hva er bemanning?

SourceNet AS ansetter riktig kompetanse, og leier ut til deg som oppdragsgiver. Du har full instruksjonsrett og ansvar for arbeidets utførelse. SourceNet AS står for det formelle arbeidsforholdet. 1 faktura – ingen tillegg.

  • Arbeidsgiveravgift
  • Feriepenger
  • Yrkesskadeforsikring
  • OTP (obligatorisk tjenestepensjon)
  • Lønn/trekkoppgaver
  • Oppfølging/sykdom mv.

 Vi tilbyr ulike løsninger mht. rapportering, timegodkjenning mv. Ta kontakt for mer informasjon.

SourceNet AS er registrert hos arbeidstilsynet, og kan lovlig tilby utleie av arbeidskraft i Norge.

 

Scroll to Top