Ansettelse -før og etter

Litt praktisk informasjon

SourceNet benytter et system levert av recruitment-manager. Heretter omtalt som recman. Dette systemet håndterer søknadsprosessen, dokumentarkiv, timeregistrering, og oppdrag. Har du søkt på en stilling, har du allerede opprettet en bruker, og mye av kommunikasjonen går via dette systemet. Du har full innsyn i dokumenter mv. vi har lagret på deg.

Det er stor grad av variasjon på hvor lang tid en prosess tar. Vanligvis vil du høre fra oss innen 1 uke. Dersom du ikke er aktuell for den stillingen du har søkt på, kan du være aktuell for andre stillinger. Så lenge du har registrert din cv hos oss, og ikke slettet din profil, vil vi kunne ta kontakt med deg.

Tiden etter evt. intervju med oppdragsgiver er også svært varierende mht. tid. Vi vil uansett gi deg en tilbakemelding etter intervju, dette skal maksimalt gjøres innen 14 dager. 

Dersom du går videre etter samtale hos oppdragsgiver vil det være tid for referanseintervjuer, evt. tester, og svært ofte en samtale til hos oppdragsgiver. Din personalkonsulent vil orientere deg om fremgang og aktiviteter i en videre prosess.

 

Ved evt. ansettelse hos SourceNet på midlertidig kontrakt:

  • Personalhåndbok -denne legges inn under “dine dokumenter” i recman
  • Kontrakt og oppdragsbekreftelse- dette legges inn i recman under “dine dokumenter”
  • Timeregistrering -foregår via recman. Sørg for løpende registrering, og ikke sjeldnere enn 1 gang pr. uke. Manglende innlevering kan medføre forskyvning i lønn.

 

Scroll to Top