Salgskurs-Trening

Våre verdier gjør oss i stand til å nå målet vårt: SKAPE resultater for våre oppdragsgivere
Vi har som overordnet grunntanke at vi skal opptre: 

  • Skikkelig – alt vi gjør, skal vi strebe etter å gjøre skikkelig.
  • Kompetent – vi utvikler oss selv kontinuerlig for å være i forkant og levere best resultat. Vi skal være gode på det vi gjør, og gjøre oppdragsgiver god.
  • Ambisiøst – på egne, og på kundens vegne.
  • Prestere – målet er at vi skal prestere, og enda viktigere hjelpe oppdragsgiver til å prestere.
  • Effektivt – i form og innhold, så vi når målet raskere og til lavest mulig kostnad.

SKAPE er således noe mer enn ett ord for oss, det er våre interne retningslinjer, vår vei, vårt mål, vårt løfte – og din trygghet.

Vi ser på trening av medarbeidere som en naturlig forlengelse av SourceNet sitt virksomhetsområde.Vi vil gjennom vår samarbeidspartner tilby målrettet og tilpasset trening.

Vi trener mennesker og hjelper bedrifter med å skape resultater gjennom målrettet og tilpasset trening – i det format som gir mest effekt. Vi tror på at ferdigheter kan utvikles – gjennom regelmessig trening. Målet DITT må vi bli enige om. 

Hva ønsker du å bli bedre til? Hvilke resultater ønsker du? Ta kontakt med oss, så finner vi løsningen.

Per Stilling

Siviløkonom og tidligere verdensmester i debatt-teknikk med bakgrunn innen salg, service og opplæring.

Vår samarbeidspartner bygger videre på mangeårig erfaring fra kurs, trening og kompetanseoverføring – i Norge og Norden. De har treningserfaring fra 38 land, og har jobbet med flere tusen deltakere fra mange ulike bransjer. I dag er selskapet dynamisk bygget opp, med 2 partnere og 18 kontrakterte trenere. 
Takket være et kompromissløst fokus på at treningene skal skape resultater for oppdragsgiver, blir selskapet nå ansett for å være blant de beste treningstilbyderne i Norge.

Scroll to Top